Jdi na obsah Jdi na menu
 


                 Výcvik psov
_____________________________________________________________________
ObrazekObrazek
 • Základný - základné povely a posunky
 • Mesto - praktický výcvik do mesta, socializácia
 • Rozšírený - základné povely, prekonávanie prekážok, rušivé efekty
 • Obrana osôb a majetku - zvládnutie psa, výcvik zákusu
 • Ochrana pozemku - zvládnutie psa, výcvik zákusu, podpora strážnych vlôh psa
 • Špeciálny - odstraňovanie porúch správania, zlozvykov
ObrazekObrazek
                     ---   Zásady výcviku ---

 • 100% zdravotný stav psa, platné očkovania
 • Psík je počas celého výcviku umiestnený u nás
 • Z výcviku je zhotovená VHS/ DVD, ktoré bude odovzdané majiteľovi
 • Výcvik je prevádzaný i na pozemnej komunikácii
 • Na výcvik sa vzťahujú všetky zásady ubytovania
 • Oceňujeme minimálny kontakt s majiteľom počas výcviku (psík sa horšie aklimatizuje, čo sa odrazí na jeho psychickej pohode)
ObrazekObrazek